O nas

AKADEMIA NAUKI  i  AKADEMIA MĄDREGO DZIECKA

Prowadzimy kursy rozwijające biegłość czytania, uczenia się oraz poczucie własnej wartości dla dzieci i młodzieży.

Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kluczowe kompetencje, do których należą:

 • Sprawne, biegłe czytanie:większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu
 • Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
 • Koncentracja
 • Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłe rachowanie.

W ciągu 12 lat pracy z dziećmi w Akademii a 25 lat jako pedagodzy, zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, każde dziecko może je rozwinąć i w efekcie uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.

Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii. Należą do nich m.in.:

 • Rozwojowość - przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,
 • Poczucie własnej wartości - przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem,
 • Optymizm pozytywne nastawienie do siebie i swoich możliwości.

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku.

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń dzieci zaczynają uczyć się błędnej postawy do nauki, które sprawiają, że dziecko:

 • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) - postawa stałościowa,
 • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem - poczucie bezwartościowości,
 • negatywnie ocenia siebie i swoje możliwości – postawa pesymistyczna.

Konsekwencją jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE INNYCH PLACÓWEK?

Akademia Madrego Dziecka i Akademia Nauki to centrum edukacyjne, gdzie prowadzimy kursy dla dzieci i młodzieży rozwijające kluczowe kompetencje, w formie fabularnych gier przygodowych. Stosujemy wiele autorskich rozwiązań i metod, takich jak:

 • Nauka Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego,
 • Trójstopniowa Metoda Regulacji,
 • Skala Gotowości Do Uczenia się,
 • 9 Diamentowych Cech

i wiele innych, które pomagają dzieciom w nauce i odkrywaniu swoich mocnych stron. Oprócz tego, stawiamy na uczenie się pełne entuzjazmu i poznawanie świata przez eksperymentowanie, dlatego dzieci oprócz treningów wykonują na zajęciach dużo badań i doświadczeń naukowych.

PO NASZYCH KURSACH DZIECKO:

 • sprawnie czyta i potrafi się uczyć,
 • ma świadomość swoich mocnych stron,
 • wie jak sobie radzić ze szkolnym stresem,
 • łatwo zapamiętuje, stosując techniki pamięciowe i mapy myśli,
 • odnajduje motywację i entuzjazm by rozwijać swoje zainteresowania i pasje,
 • uczy się współpracy w grupie i buduje postawę „poradzę sobie",
 • lepiej się koncentruje,
 • jeżeli ukończy program Mistrzowie Matematyki, rozwinie inteligencję matematyczną na bardzo wysokim poziomie.

To co robimy, robimy z pasją i zaangażowaniem. Tworzymy coraz to nowocześniejsze programy i doskonalimy nasze metody pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!