Uczeń z charakterem


UCZEŃ Z CHARAKTEREM

"Młodzi naukowcy na tropie" kurs nauki szybkiego czytania i odkrywania zasobów wewnętrznych - Program dla dzieci klas 5 i 6

Grupa młodych naukowców wpada na trop intrygi historycznej, której rozwiązanie, zakodowane jest w dziełach mistrzów renesansu i oświecenia. Dzieci odkrywają wskazówki i zapoznają się z twórczością Rafaela, Leonardo, oraz z dziełami sztuki architektonicznej Rzymu, Paryża czy Londynu. Dzieci oprócz treningów podnoszących sprawność czytania, myślenia i zapamiętywania, poznają również ciekawe techniki radzenia sobie ze stresem, przeprowadzają szereg ciekawych eksperymentów naukowych m.in. wyodrębnianie DNA z cebuli, srebrzenie szkła, produkują płyny zmieniające kolor, czy wywołują burzę w próbówce. Dzięki zabawie, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, chętniej się uczą i przede wszystkim, poznają od innej strony samych siebie. Dzieci te uważają, że są już w przeddzień wejścia w dorosłość, dlatego wymagają specjalnego, poważnego traktowania siebie, swoich emocji i przeżyć. Program dla nich jest zaawansowanym treningiem szybkiego czytania i technik pamięciowych. Podczas zajęć dzieci uczą się zapamiętywać technikami pamięciowymi materiały, które później będą przerabiać w szkole. Podczas tego programu, przypowieści z mądrością i metafory, przeplatają się z fizyką, kosmologią i genetyką. Dzieci przeprowadzają eksperymenty naukowe nie tylko z dziedzin przyrodniczych, ale również eksperymenty filozoficzne i psychologiczne. Dzieci również samodzielnie przygotowują swoje próbki, które na zajęciach obserwują pod mikroskopem. Poprzez warsztaty gry i zabawy dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami i uczuciami. Poznają procedury pracy z emocjami, uczą się asertywnych zachowań. Odkrywają pozytywny obraz siebie, posługując się technikami mającymi swoje korzenie w coachingu.

Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 60 min. Program obejmuje 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.)

Powrót do oferty Akademii Nauki